Meerderheid gemeenteraad kiest voor scenario ‘Compact Centrum’ in Emmeloord

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft zich uitgesproken voor realisatie van een compact centrumgebied in Emmeloord. Daarmee volgt de gemeenteraad de voorkeur van de samenleving. Nu kan het gekozen scenario worden uitgewerkt tot een programma met onder meer deelplannen, financiering en fasering. Eind dit jaar wordt dat programma aan de gemeenteraad voorgelegd. Wethouder Suelmann: “Ik…

Tijd voor de stemronde! Drie scenario’s: bestaand centrum, lang centrum en compact centrum

In het open planproces is vastgesteld wat belangrijk is voor het centrum en welke kwaliteit het centrum moet hebben. Er zijn drie scenario’s opgesteld. In alle scenario’s blijft de Poldertoren een icoon van Emmeloord en Noordoostpolder. In alle scenario’s zal de openbare ruimte in het centrum verbeterd worden, bijvoorbeeld met groen, goede bestrating, een fontein/water…