Beeldkwaliteitsplan en financiële onderbouwing voor Centrumplan Emmeloord

Voor de zomer stelde de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan en de uitwerkingsagenda voor het centrum van Emmeloord vast. Het college heeft nu het beeldkwaliteitsplan en de financiële onderbouwing gepresenteerd. Als de raad deze ook vaststelt, is het ontwikkelkader voor het centrum compleet. Daarmee breekt een nieuwe fase aan en kan het centrum verder doorontwikkelen naar…

Centrumplan Emmeloord weer een stap verder

College stemt in met aanpak centrumgebied Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het Centrumplan Emmeloord. Dit plan is de richtlijn voor de vernieuwing van het centrum. Het bestaat uit een stedenbouwkundig plan, een zogeheten uitwerkingsagenda en een beeldkwaliteitsplan. Dit beeldkwaliteitsplan ligt vanaf vandaag gedurende 6 weken ter inzage. Zo kan de samenleving…