Stichting Centrummanagement Emmeloord

Stichting Centrummanagement Emmeloord heeft als doel het winkelcentrum van Emmeloord bekendheid te geven en meer bezoekers naar het centrum te trekken. Gastvrij Emmeloord is het merk, de slogan en het beeld van alle ondernemers in het hart van de Noordoostpolder. Stichting Centrummanagement behartigt de belangen van de ondernemers in dit winkelgebied. Door de website en social media kanalen van ‘Gastvrij Emmeloord’  worden de activiteiten en het nieuws uit het winkelgebied (van de Poldertoren tot en met de Albert Heijn) met de omgeving gedeeld.

Als u gebruik maakt van onze diensten of u doet mee met de acties van Gastvrij Emmeloord, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website, of op een (papieren) invulformulier.

Denkt u bij gegevens aan:

  • Naam
  • Geboortedatum/ Leeftijd 
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Stichting Centrummanagement Emmeloord heeft persoonsgegevens nodig voor, bijvoorbeeld:

  • Het uitvoeren en het beoordelen van uw vraag.
  • Verzenden van een nieuwsbrief.
  • Om u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten.
  • Als u een klacht heeft of bezwaar wil maken.

Bewaren van persoonsgegevens

Stichting Centrummanagement Emmeloord bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan (wettelijk) noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden uitsluitend gebruik voor het doel waarvoor u uw gegevens met ons heeft gedeeld. 

Delen met anderen

Stichting Centrummanagement Emmeloord zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties als hier een rechtmatige grondslag voor is. Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Een voorbeeld is het uploaden van gegevens in softwareprogramma’s als Mailchimp (voor het versturen van de nieuwbrief). 

Beveiliging

Stichting Centrummanagement Emmeloord neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of in bepaalde gevallen te verwijderen. Stichting Centrummanagement Emmeloord reageert in ieder geval binnen vier weken op dit verzoek. U kunt hiervoor per e-mail een verzoek indienen info@gastvrijemmeloord.nl 

Datalekken

Ondanks inspanningen kunnen incidenten helaas niet altijd worden voorkomen. Denk aan het verkeerd adresseren van een e-mail of een website waar te veel informatie op staat. In deze gevallen kan er sprake zijn van een datalek. Het is van belang dat Stichting Centrummanagement Emmeloord daar zo snel mogelijk van op de hoogte wordt gesteld. We kunnen dan maatregelen treffen om erger te voorkomen en, indien nodig, de betrokken persoon over het datalek inlichten. Denkt u dat er sprake is van een datalek? Meld dit dan direct bij Stichting Centrummanagement Emmeloord via deze de contactpagina of per e-mail: info@gastvrijemmeloord.nl 

Websitebezoek

Voor informatie over de gegevens die wij opslaan in het kader van het websitebezoek zie de Cookieverklaring (link)

Foto en video
Om ons winkelgebied in kaart te brengen en de sfeer en mogelijkheden van de omgeving in beeld te brengen wordt er op de website gastvrijemmeloord.nl en op de social media kanalen gebruik gemaakt van foto’s. De foto’s zijn gemaakt in een openbare ruimte en de personen worden (zoveel mogelijk) onherkenbaar in beeld gebracht. 

Ziet u een foto van uzelf of van uw kind op een van onze social media kanalen of website en wilt u deze laten verwijderen? Geef dit door via e-mail: info@gastvrijemmeloord. Uw afbeelding wordt binnen 24 uur verwijderd. 

Doet u mee met een winactie van Gastvrij Emmeloord? Bekijk de actievoorwaarden op: gastvrijemmeloord.nl/actievoorwaarden/

Contactgegevens

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op via info@gastvrijemmeloord.nl

Natuurlijk helpen wij u graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Komt u er toch niet samen met ons uit? U heeft dan ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Disclaimer en cookieverklaring

Wij doen er alles aan om complete en actuele informatie te verstrekken op deze website. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op de website. Wilt u suggesties of verbeteringen aandragen? Stuur deze naar info@gastvrijemmeloord.nl.

Onze website en uw privacy

Wij gebruiken statistieken om onze website continu te verbeteren. Bijvoorbeeld door te kijken welke zoektermen veel gebruikt worden, hoe u door onze website navigeert en welke pagina’s veel of juist weinig worden bezocht. Om dit te kunnen doen plaatsen we een analytische cookie (een klein tekstbestandje) op uw computer. Wij plaatsen ook functionele cookies op uw computer. Hierin worden de instellingen voor onze website vastgelegd. Wij doen dit met respect voor uw privacy. We gebruiken de registratie alleen voor de analyse van onze website met Google Analytics. We delen deze gegevens niet met Google. Na twee jaar worden de geregistreerde gegevens automatisch verwijderd.

Om het gebruik van onze website goed te kunnen monitoren maken wij gebruik van uw IP adres. We vragen u bij aankomst op onze site toestemming om (analytische) cookies op uw pc te mogen plaatsen. Dit levert een extra functionele cookie op, waarin staat of we uw websitebezoek wel of niet mogen volgen. Het IP adres van uw pc wordt standaard anoniem gemaakt om uw privacy nog beter te borgen. De inrichting van google analytics hebben wij gedaan conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie over het privacybeleid van Google Analytics.

Sociale Media en third-party cookies

Sommige pagina’s van onze website bevatten zogenaamde ‘embedded elementen’. Dit zijn social-mediaknoppen, teksten, documenten, afbeeldingen of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn en op onze website getoond worden.
Als met deze elementen vanaf hun eigen servers cookies worden meegestuurd, worden dat third-party cookies genoemd. Het is daardoor mogelijk dat u bij een bezoek aan deze website third-party cookies voor Facebook.com, Youtube.com en andere websites van derden krijgt.

Cookies verwijderen

Cookies kunt u eenvoudig zelf verwijderen. Met deze handleiding van de consumentenbond kunt u gemakkelijk cookies verwijderen. Let op: met het verwijderen van cookies op onze site verwijdert u ook uw instellingen. Zo zult u opnieuw de toestemmingsbalk zien bij een volgend bezoek of bij het bezoeken van een nieuwe pagina.