Algemene actievoorwaarden winacties  

Stichting Centrummanagement Emmeloord en/of Gastvrij Emmeloord

Hieronder vindt u de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor alle winacties georganiseerd door Gastvrij Emmeloord (een initiatief van Stichting Centrummanagement Emmeloord). Lees deze goed door voordat u meedoet met één van onze winacties.

 1. Winacties worden uitgeschreven door Stichting Centrummanagement Emmeloord (of vanuit naam van: Gastvrij Emmeloord), gevestigd te Emmeloord. Op alle winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan winacties is gratis. Deelname kan op diverse manieren plaats vinden. Deelname vindt plaats wanneer u een email heeft gestuurd met de gevraagde gegevens, of wanneer een inschrijfformulier hebt ingevuld, of wanneer u een reactie heeft geplaatst op onze Facebookpagina’s (dit is afhankelijk van de soort winactie. Specifieke eisen staan beschreven bij de desbetreffende winactie).
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de desbetreffende winactie.
 4. Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Stichting Centrummanagement Emmeloord, het recht de deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
 6. De looptijd van de winactie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.
 7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en moet de deelnemer woonachtig zijn in Nederland. Is de deelnemer jonger dan 16 jaar, dan dient de deelnemer een akkoord te hebben van zijn/haar verzorger/ouder/voogd. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 8. De trekking van de winnaars geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 9. Winnaars worden uiterlijk binnen 10 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via, of het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen, of via het telefoonnummer dat is doorgegeven, of via een persoonlijk bericht via Facebook.
 10. Stichting Centrummanagement Emmeloord kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de winactie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 13. Winnaars dienen uiterlijk binnen 2 weken na het bekend maken van de winnaars te reageren, anders worden er door Stichting Centrummanagement nieuwe winnaars gekozen.
 14. De persoonsgegevens die in het kader van de winacties worden verkregen, worden door Stichting Centrummanagement Emmeloord alleen gebruikt voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.
 15. Voor een foto-winactie geldt: indien de foto’s niet aan de kwalitatieve eisen voldoen en niet geschikt zijn voor drukwerk, kan er gebruik gemaakt worden van eigen materiaal.
 16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Stichting Centrummanagement Emmeloord.
 17. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 18. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 19. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Stichting Centrummanagement Emmeloord per e-mail via: info@gastvrijemmeloord.nl . U ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.