Informatie uitstallingen centrum

Aandacht voor uitstallingen In de periode van april 2018 tot en met april 2019 zijn als proef de huidige uitstallingsregels verruimd. De verruiming gold voor het gebied Lange Nering west, Kettingplein en Beursstraat. Bij de start van de proefperiode, in de laatste week van maart 2018, organiseerden we een enquête waarbij we het winkelend publiek…