100 ideeën voor Poldertoren

Een van de uitkomsten van het Open Plan Proces is dat er een horecapaviljoen komt op De Deel in Emmeloord. De gemeente is op zoek naar een (combinatie van) ondernemer(s)die dit horecapaviljoen kan ontwikkelen, bouwen en exploiteren. Wethouder Henk Suelmann: “Daarom zet de gemeente een zogeheten prijsvraag uit. Begin december start de campagne voor deze prijsvraag.

Nieuw gebouw moet blikvanger worden

Een van de uitkomsten van het Open Plan Proces is dat er een horecapaviljoen komt op De Deel in Emmeloord. De gemeente is op zoek naar een (combinatie van) ondernemer(s)die dit horecapaviljoen kan ontwikkelen, bouwen en exploiteren. Wethouder Henk Suelmann: “Daarom zet de gemeente een zogeheten prijsvraag uit. Begin december start de campagne voor deze prijsvraag.

Stadscafé Hart-voor-Emmeloord op dinsdag 12 december van 19.00 tot 21.00 uur

Nieuwsgierig naar voorlopig ontwerp de deel? We zien u graag in ons stadscafé op dinsdag 12 december De gemeenteraad heeft enige tijd geleden ingestemd met het centrumplan voor Emmeloord. Het centrumgebied kan nu doorgroeien naar een krachtig, economisch sterk en aantrekkelijk hart voor Emmeloord. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het voorlopig ontwerp voor…

Gemeenteraad geeft groen licht voor centrumplan Emmeloord

De gemeenteraad is gisteravond akkoord gegaan met het zogenoemde beeldkwaliteitsplan en de financiële onderbouwing voor Stadshart Emmeloord. Alleen SP en ONS stemden tegen. Wethouder Henk Suelmann vindt het beeldkwaliteitsplan een goede vertaling van het open planproces. Hij gaat de plannen nu bespreken met direct betrokkenen. Dat geldt ook voor bebouwing van het Jumboplein. Voor de…

Uitnodiging 23 september 2017

Beste inwoner, ondernemer, Sinds 1959 vormt de Poldertoren het middelpunt van de Noordoostpolder. Een markante plek in Emmeloord die van veraf herkenbaar is. Waar in het verleden de watertoren Emmeloord voorzag in haar behoefte aan drinkwater, willen we haar naar de toekomst toe weer een rol van belang laten spelen. Hoe? Dat horen we graag…

Beeldkwaliteitsplan en financiële onderbouwing voor Centrumplan Emmeloord

Voor de zomer stelde de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan en de uitwerkingsagenda voor het centrum van Emmeloord vast. Het college heeft nu het beeldkwaliteitsplan en de financiële onderbouwing gepresenteerd. Als de raad deze ook vaststelt, is het ontwikkelkader voor het centrum compleet. Daarmee breekt een nieuwe fase aan en kan het centrum verder doorontwikkelen naar…

Centrumplan Emmeloord weer een stap verder

College stemt in met aanpak centrumgebied Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het Centrumplan Emmeloord. Dit plan is de richtlijn voor de vernieuwing van het centrum. Het bestaat uit een stedenbouwkundig plan, een zogeheten uitwerkingsagenda en een beeldkwaliteitsplan. Dit beeldkwaliteitsplan ligt vanaf vandaag gedurende 6 weken ter inzage. Zo kan de samenleving…