Veel bezoekers op eerste openbare bijeenkomst

Ruim 300 bewoners en ondernemers hebben afgelopen zaterdag de speciale Hart-voor-Emmeloord ‘winkel’ in de Lange Nering bezocht. Daar hebben ze hun mening gegeven over de toekomst van het centrumgebied in Emmeloord tijdens de eerste openbare bijeenkomst van Hart-voor-Emmeloord. In de vier meter lange maquette van het centrumgebied zijn talrijke groene en rode ‘vlaggetjes’ neergezet met…

Over terug en vooruit kijken

In de afgelopen maanden zijn de nodige voorbereidingen verricht om te kunnen starten met een Open Plan Proces voor het centrum van Emmeloord. Een procesvoorstel met de uitgangspunten, een organisatiemodel en een eerste aanzet voor openbare bijeenkomsten is in de Raad besproken. Na een akkoord hierop is een speciale website, gastvrijemmeloord.nl, gelanceerd. Er is een…

Project- en Klankbordgroep Hart-voor-Emmeloord compleet

De Project- en Klankbordgroep voor Hart-voor-Emmeloord zijn compleet. Vertegenwoordigers van Bedrijven Actief Noordoostpolder, de winkeliersvereniging, Jongeren19nu en het 10 dorpen overleg hebben drie aanvullende leden voor de Projectgroep gekozen. De vijf raadsleden, die via een loting voor de Klankbordgroep waren gekozen, hebben vijf aanvullende leden gekozen. De acht aanvullende leden zijn gekozen uit alle aanmeldingen. Als…