Weer grote belangstelling voor 3e openbare bijeenkomst Hart-voor-Emmeloord

Met een kleine 200 bezoekers was de Beurszaal van theater ’t Voorhuys gisteravond weer goed gevuld. De Projectgroep heeft alle ideeën, wensen en verwachtingen verwerkt tot drie samenhangende scenario’s voor Emmeloord Centrum. Deze scenario’s bieden drie verschillende keuzerichtingen voor het centrumgebied. De Projectgroep heeft uitleg gegeven over de manier waarop alle ideeën, wensen en verwachtingen…

Succesvolle 2e openbare bijeenkomst

Op maandagavond 16 november is de tweede openbare bijeenkomst gehouden van Hart-voor-Emmeloord. In een volle Beurszaal van Theater ’t Voorhuys luisterden bijna 200 bezoekers naar liefst 17 presentaties van inwoners, ondernemers en pandeigenaren. Een succesvolle avond die nog eens aantoonde hoe groot de betrokkenheid van velen is bij Emmeloord Centrum. Omroep Flevoland was erbij en…

Proef de ideeën voor Emmeloord Centrum

Hart-voor-Emmeloord gaat goed. Ruim 300 mensen hebben op 10 oktober jl. hun ideeën en wensen voor het centrum bekendgemaakt tijdens de eerste openbare bijeenkomst. Ook via de website Hart-voor-Emmeloord worden ideeën ingestuurd. Een aantal inwoners, ondernemers en vastgoedeigenaren heeft specifieke ideeën over het centrumgebied. Hun voorstellen krijgen een podium tijdens de tweede openbare bijeenkomst op…

Veel bezoekers op eerste openbare bijeenkomst

Ruim 300 bewoners en ondernemers hebben afgelopen zaterdag de speciale Hart-voor-Emmeloord ‘winkel’ in de Lange Nering bezocht. Daar hebben ze hun mening gegeven over de toekomst van het centrumgebied in Emmeloord tijdens de eerste openbare bijeenkomst van Hart-voor-Emmeloord. In de vier meter lange maquette van het centrumgebied zijn talrijke groene en rode ‘vlaggetjes’ neergezet met…

Over terug en vooruit kijken

In de afgelopen maanden zijn de nodige voorbereidingen verricht om te kunnen starten met een Open Plan Proces voor het centrum van Emmeloord. Een procesvoorstel met de uitgangspunten, een organisatiemodel en een eerste aanzet voor openbare bijeenkomsten is in de Raad besproken. Na een akkoord hierop is een speciale website, gastvrijemmeloord.nl, gelanceerd. Er is een…

Project- en Klankbordgroep Hart-voor-Emmeloord compleet

De Project- en Klankbordgroep voor Hart-voor-Emmeloord zijn compleet. Vertegenwoordigers van Bedrijven Actief Noordoostpolder, de winkeliersvereniging, Jongeren19nu en het 10 dorpen overleg hebben drie aanvullende leden voor de Projectgroep gekozen. De vijf raadsleden, die via een loting voor de Klankbordgroep waren gekozen, hebben vijf aanvullende leden gekozen. De acht aanvullende leden zijn gekozen uit alle aanmeldingen. Als…