Centrumplan Emmeloord weer een stap verder

College stemt in met aanpak centrumgebied Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het Centrumplan Emmeloord. Dit plan is de richtlijn voor de vernieuwing van het centrum. Het bestaat uit een stedenbouwkundig plan, een zogeheten uitwerkingsagenda en een beeldkwaliteitsplan. Dit beeldkwaliteitsplan ligt vanaf vandaag gedurende 6 weken ter inzage. Zo kan de samenleving…