Tijd voor de stemronde! Drie scenario’s: bestaand centrum, lang centrum en compact centrum

In het open planproces is vastgesteld wat belangrijk is voor het centrum en welke kwaliteit het centrum moet hebben. Er zijn drie scenario’s opgesteld. In alle scenario’s blijft de Poldertoren een icoon van Emmeloord en Noordoostpolder. In alle scenario’s zal de openbare ruimte in het centrum verbeterd worden, bijvoorbeeld met groen, goede bestrating, een fontein/water…