Uitnodiging 23 september 2017

Beste inwoner, ondernemer, Sinds 1959 vormt de Poldertoren het middelpunt van de Noordoostpolder. Een markante plek in Emmeloord die van veraf herkenbaar is. Waar in het verleden de watertoren Emmeloord voorzag in haar behoefte aan drinkwater, willen we haar naar de toekomst toe weer een rol van belang laten spelen. Hoe? Dat horen we graag…

Beeldkwaliteitsplan en financiële onderbouwing voor Centrumplan Emmeloord

Voor de zomer stelde de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan en de uitwerkingsagenda voor het centrum van Emmeloord vast. Het college heeft nu het beeldkwaliteitsplan en de financiële onderbouwing gepresenteerd. Als de raad deze ook vaststelt, is het ontwikkelkader voor het centrum compleet. Daarmee breekt een nieuwe fase aan en kan het centrum verder doorontwikkelen naar…